Możemy zaobserwować, że każdego roku coraz więcej osób stara dostać się do jednostki policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie punkty trzeba spełnić, żeby wykonywać ten zawód. Jak w rzeczywistości przebiega rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Nie wszyscy mają świadomość tego, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku powinien ustalić terminy przyjęć do służby w Policji, i dokładnie określić minimalną ilość ludzi, których planuje się włączyć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi najpierw dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby w policji. Konieczny jest także dokładnie wypisany kwestionariusz osobowy. Nie możemy też pominąć wypełnienia świadectw służby czy pracy. Wykształcenie do policji ma zdecydowanie większą wagę niżeli nam się wydaje. Osoba, która nie przyniesie tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Bardzo ważne jest też dostarczenie książeczki wojskowej w wypadku, kiedy dany kandydat do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak duże znaczenie ma ocena dokumentów? Jeśli kandydat zaniesie już wszystkie dokumenty do biura policji, określona komórka org. zajmująca się sprawą wyboru poszczególnych kandydatów do służby przyzna tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by zaznaczyć, że prawdziwość informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu będzie podlegała sprawdzeniu we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Dodatkowo powinno się mieć tą świadomość, że dostarczenie poprzez danego kandydata niepełnych danych osobowych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia się okresu kwalifikacyjnego. Natomiast zatajenie prawdziwych informacji, lub wypisanie błędnych danych w kwestionariuszu jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w placówkach policyjnych Należy wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami doboru dany kandydat do służby w policji uzyska szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą przeprowadzane następne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Należy do nich na pewno wliczyć test sprawności do policji, testy do policji. Poza tym trzeba posiadać świadomość, że konkretny kandydat powinien bezwarunkowo zjawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Następnie kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom kwalifikacji do policji. Należy zdawać sobie sprawę, że test sprawności polegać będzie na wykonaniu przez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w wyznaczonym wcześniej czasie. Następnie wszelkie uzyskane wyniki przeliczane będą na opracowany system punktowy. Ponadto wspomniany egzamin sprawnościowy będzie zaliczany, gdy kandydat uzyska określony czas do zaliczenia, jaki wynosi jedną minutę i 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *